Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 16:50
kontakt
DGA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 051,00 1 957,00
86,2%
1 039,00
-46,9%
101,00
-90,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -49,00 -161,00
---
78,00
---
-266,00
---
Zysk (strata) brutto -1 387,00 -469,00
---
492,00
---
-566,00
---
Zysk (strata) netto -1 253,00 -385,00
---
400,00
---
-474,00
---
Amortyzacja 25,00 25,00
0,0%
24,00
-4,0%
23,00
-4,2%
Aktywa 19 885,00 23 212,00
16,7%
23 097,00
-0,5%
23 882,00
3,4%
Kapitał własny 13 384,00 13 000,00
-2,9%
13 399,00
3,1%
12 925,00
-3,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,84 11,50
-2,9%
11,86
3,1%
11,44
-3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,11 -0,34
---
0,35
---
-0,42
---