Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.29, godz. 04:47
kontakt
MODERNCOM
Roczne skonsolidowane
 2016-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 303,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 780,00
Zysk (strata) brutto -6 924,00
Zysk (strata) netto -6 924,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 20 032,00
Kapitał własny 12 459,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07