Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 07:20
kontakt
MODERNCOM
Kwartalne skonsolidowane
 2020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 6 146,00
Kapitał własny -10 871,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,09
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00