Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.05, godz. 16:28
kontakt
OUTDOORZY
Roczne nieskonsolidowane
 2017-10-312018-10-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 344,00 7 225,00
-1,6%
11 097,00
53,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 244,00 212,00
-13,1%
336,00
58,5%
Zysk (strata) brutto 184,00 197,00
7,1%
257,00
30,5%
Zysk (strata) netto 137,00 148,00
8,0%
186,00
25,7%
Amortyzacja 57,00 55,00
-3,5%
71,00
29,1%
Aktywa 2 648,00 3 763,00
42,1%
3 162,00
-16,0%
Kapitał własny 1 538,00 1 686,00
9,6%
1 767,00
4,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,16
10,3%
0,17
4,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
7,7%
0,02
28,6%