Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 01:45
kontakt
VEE
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 12 567,00 23 968,00
90,7%
6 474,00
-73,0%
6 258,00
-3,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 682,00 19 262,00
64,9%
-11 656,00
---
-11 960,00
---
Zysk (strata) brutto 11 504,00 18 185,00
58,1%
-12 032,00
---
-12 356,00
---
Zysk (strata) netto 9 346,00 14 105,00
50,9%
-10 423,00
---
-11 638,00
---
Amortyzacja 16,00 819,00
5 018,8%
812,00
-0,9%
812,00
0,0%
Aktywa 26 246,00 49 939,00
90,3%
37 990,00
-23,9%
37 689,00
-0,8%
Kapitał własny 17 203,00 31 308,00
82,0%
29 036,00
-7,3%
28 679,00
-1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,36 27,95
82,0%
25,92
-7,3%
25,92
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 8,34 12,59
50,9%
-9,31
---
-9,31
---