Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.25, godz. 17:56
kontakt
VEE
Kwartalne skonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 285,00 194,00
-31,9%
506,00
160,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -14 244,00 -3 116,00
---
-545,00
---
Zysk (strata) brutto -14 345,00 -3 125,00
---
-560,00
---
Zysk (strata) netto -12 538,00 137,00
---
-280,00
---
Amortyzacja 203,00 203,00
0,0%
344,00
69,5%
Aktywa 37 727,00 34 992,00
-7,2%
35 111,00
0,3%
Kapitał własny 28 819,00 28 956,00
0,5%
28 676,00
-1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 25,73 21,77
-15,4%
21,56
-1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -11,19 0,10
---
-0,21
---