Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 11:13
kontakt
MASTERPHA
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 19 609,00 27 515,00
40,3%
25 050,00
-9,0%
25 748,00
2,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 555,00 4 477,00
75,2%
2 430,00
-45,7%
1 506,00
-38,0%
Zysk (strata) brutto 2 599,00 6 940,00
167,0%
5 139,00
-26,0%
5 141,00
0,0%
Zysk (strata) netto 2 078,00 6 047,00
191,0%
4 528,00
-25,1%
4 581,00
1,2%
Amortyzacja 386,00 370,00
-4,1%
363,00
-1,9%
916,00
152,3%
Aktywa 83 160,00 91 918,00
10,5%
93 593,00
1,8%
104 582,00
11,7%
Kapitał własny 67 683,00 72 041,00
6,4%
80 916,00
12,3%
90 595,00
12,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,15 3,35
6,4%
3,76
12,3%
4,21
12,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,28
189,7%
0,21
-24,9%
0,21
0,9%