Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.27, godz. 16:14
kontakt
LPP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-01-312020-04-302020-04-302020-07-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 1 012 885,00
---
1 012 885,00
0,0%
1 625 246,00
60,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 -107 528,00
---
-107 528,00
---
98 332,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 -192 759,00
---
-192 759,00
---
23 839,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 -159 809,00
---
-159 809,00
---
-39 941,00
---
Amortyzacja 0,00 113 464,00
---
113 464,00
0,0%
113 857,00
0,3%
Aktywa 7 255 842,00 7 715 179,00
6,3%
7 715 179,00
0,0%
7 257 017,00
-5,9%
Kapitał własny 3 393 887,00 3 235 172,00
-4,7%
3 235 172,00
0,0%
3 195 231,00
-1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1 845,22 1 758,92
-4,7%
1 758,92
0,0%
1 737,21
-1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -86,89
---
-86,89
---
-21,72
---