Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.04, godz. 12:31
kontakt
BERLING
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 65 223,00 66 481,00
1,9%
77 858,00
17,1%
68 203,00
-12,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 336,00 4 070,00
22,0%
5 492,00
34,9%
3 319,00
-39,6%
Zysk (strata) brutto 3 231,00 3 086,00
-4,5%
6 137,00
98,9%
2 998,00
-51,1%
Zysk (strata) netto 2 634,00 2 448,00
-7,1%
4 951,00
102,2%
2 445,00
-50,6%
Amortyzacja 457,00 374,00
-18,2%
368,00
-1,6%
895,00
143,2%
Aktywa 69 749,00 67 310,00
-3,5%
76 236,00
13,3%
74 545,00
-2,2%
Kapitał własny 64 105,00 61 288,00
-4,4%
65 362,00
6,6%
67 807,00
3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,65 3,49
-4,4%
3,72
6,6%
3,86
3,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,14
-7,3%
0,28
102,9%
0,14
-50,7%