Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.24, godz. 19:22
kontakt
KRVITAMIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 63 071,00 68 989,00
9,4%
194 856,00
182,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 501,00 1 135,00
-24,4%
66 443,00
5 754,0%
Zysk (strata) brutto 1 266,00 118,00
-90,7%
65 856,00
55 710,2%
Zysk (strata) netto 1 503,00 80,00
-94,7%
52 749,00
65 836,2%
Amortyzacja 2 462,00 2 848,00
15,7%
2 898,00
1,8%
Aktywa 166 378,00 184 953,00
11,2%
249 777,00
35,0%
Kapitał własny 51 381,00 51 462,00
0,2%
101 270,00
96,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,19 4,20
0,1%
8,27
96,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,01
-94,3%
4,30
61 400,0%