Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.22, godz. 17:16
kontakt
JUJUBEE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 131,00 290,00
121,4%
246,00
-15,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 766,00 45,00
---
33,00
-26,7%
Zysk (strata) brutto -2 776,00 38,00
---
23,00
-39,5%
Zysk (strata) netto -2 776,00 38,00
---
23,00
-39,5%
Amortyzacja 10,00 5,00
-50,0%
3,00
-40,0%
Aktywa 1 282,00 1 854,00
44,6%
2 006,00
8,2%
Kapitał własny 588,00 944,00
60,5%
947,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,24
52,3%
0,24
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,74 0,01
---
0,01
-33,3%