Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.27, godz. 15:59
kontakt
HUBSTYLE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 160,00 94,00
-41,2%
-94,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -713,00 -355,00
---
-327,00
---
Zysk (strata) brutto -104,00 -328,00
---
-591,00
---
Zysk (strata) netto -104,00 -328,00
---
-3 854,00
---
Amortyzacja 71,00 76,00
7,0%
75,00
-1,3%
Aktywa 13 034,00 12 613,00
-3,2%
10 806,00
-14,3%
Kapitał własny 2 878,00 6 351,00
120,7%
2 496,00
-60,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,20
120,0%
0,06
-69,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,01
---
-0,09
---