Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.05.31, godz. 15:53
kontakt
WIRTUALNA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 27 538,00 -1 420,00
---
-1 494,00
---
-1 311,00
---
Zysk (strata) brutto 26 889,00 -1 748,00
---
-14 147,00
---
-3 520,00
---
Zysk (strata) netto 26 851,00 -1 669,00
---
-14 425,00
---
-3 520,00
---
Amortyzacja 4,00 3,00
-25,0%
4,00
33,3%
3,00
-25,0%
Aktywa 514 819,00 514 736,00
-0,0%
499 265,00
-3,0%
494 984,00
-0,9%
Kapitał własny 434 612,00 433 850,00
-0,2%
420 297,00
-3,1%
418 085,00
-0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,99 14,95
-0,2%
14,49
-3,1%
14,39
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,93 -0,06
---
-0,50
---
-0,12
---