Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.20, godz. 00:10
kontakt
WIRTUALNA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 494,00 -1 311,00
---
-1 311,00
---
-563,00
---
Zysk (strata) brutto -14 147,00 -3 520,00
---
-3 520,00
---
-118,00
---
Zysk (strata) netto -14 425,00 -3 520,00
---
-3 520,00
---
-118,00
---
Amortyzacja 4,00 3,00
-25,0%
3,00
0,0%
3,00
0,0%
Aktywa 499 265,00 494 984,00
-0,9%
494 984,00
0,0%
495 950,00
0,2%
Kapitał własny 420 297,00 418 085,00
-0,5%
418 085,00
0,0%
419 244,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,49 14,39
-0,7%
14,39
0,0%
14,42
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,50 -0,12
---
-0,12
---
-0,00
---