Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.01, godz. 01:16
kontakt
IDEABANK
Roczne skonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody z tytułu odsetek 1 010 540,00 1 152 624,00
14,1%
986 158,00
-14,4%
1 022 855,00
3,7%
Przychody z tytułu prowizji 446 722,00 504 469,00
12,9%
246 294,00
-51,2%
173 937,00
-29,4%
Wynik na działalności bankowej 893 195,00 828 770,00
-7,2%
-88 612,00
---
280 649,00
---
Zysk (strata) brutto 437 771,00 339 762,00
-22,4%
-1 451 575,00
---
-90 665,00
---
Zysk (strata) netto 440 851,00 231 067,00
-47,6%
-1 910 552,00
---
-37 275,00
---
Amortyzacja 42 757,00 41 085,00
-3,9%
42 225,00
2,8%
61 957,00
46,7%
Aktywa 21 516 726,00 23 690 394,00
10,1%
20 389 564,00
-13,9%
17 323 307,00
-15,0%
Kapitał własny 2 457 377,00 2 522 226,00
2,6%
190 638,00
-92,4%
155 970,00
-18,2%
Współczynnik wypłacalności 14,38 12,80
-11,0%
2,13
-83,4%
1,46
-31,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 31,34 32,17
2,6%
2,43
-92,4%
1,99
-18,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,62 2,95
-47,6%
-24,37
---
-0,48
---