Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.25, godz. 17:54
kontakt
IDEABANK
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody z tytułu odsetek 863 693,00 1 025 486,00
18,7%
972 337,00
-5,2%
1 003 389,00
3,2%
Przychody z tytułu prowizji 264 149,00 281 804,00
6,7%
153 304,00
-45,6%
99 186,00
-35,3%
Wynik na działalności bankowej 469 024,00 988 318,00
110,7%
134 292,00
-86,4%
372 929,00
177,7%
Zysk (strata) brutto 219 799,00 400 501,00
82,2%
-1 398 057,00
---
-29 604,00
---
Zysk (strata) netto 177 244,00 346 758,00
95,6%
-1 632 120,00
---
-25 229,00
---
Amortyzacja 26 103,00 28 976,00
11,0%
33 647,00
16,1%
57 490,00
70,9%
Aktywa 21 222 976,00 24 072 913,00
13,4%
20 989 537,00
-12,8%
17 300 658,00
-17,6%
Kapitał własny 1 937 813,00 2 121 465,00
9,5%
193 968,00
-90,9%
183 665,00
-5,3%
Współczynnik wypłacalności 13,61 12,94
-4,9%
3,83
-70,4%
3,34
-12,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 24,72 27,06
9,5%
2,47
-90,9%
2,34
-5,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,26 4,42
95,6%
-20,82
---
-0,32
---