Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.27, godz. 21:02
kontakt
IDEABANK
Kwartalne skonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody z tytułu odsetek 215 172,00 209 385,00
-2,7%
180 290,00
-13,9%
149 388,00
-17,1%
Przychody z tytułu prowizji 95 097,00 29 715,00
-68,8%
16 260,00
-45,3%
15 337,00
-5,7%
Wynik na działalności bankowej 105 485,00 83 433,00
-20,9%
82 079,00
-1,6%
60 348,00
-26,5%
Zysk (strata) brutto -19 792,00 1 143,00
---
-18 833,00
---
10 698,00
---
Zysk (strata) netto 34 701,00 1 653,00
-95,2%
1 049,00
-36,5%
5 249,00
400,4%
Amortyzacja 18 203,00 15 833,00
-13,0%
14 220,00
-10,2%
10 906,00
-23,3%
Aktywa 17 323 307,00 16 696 662,00
-3,6%
15 654 288,00
-6,2%
15 072 888,00
-3,7%
Kapitał własny 155 970,00 160 306,00
2,8%
160 633,00
0,2%
165 356,00
2,9%
Współczynnik wypłacalności 1,46 0,76
-47,9%
0,86
13,2%
0,78
-9,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,99 2,04
2,8%
2,05
0,2%
2,11
2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,44 0,02
-95,3%
0,01
-38,1%
0,07
415,4%