Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.03, godz. 06:06
kontakt
IDEABANK
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody z tytułu odsetek 525 052,00 528 164,00
0,6%
547 182,00
3,6%
393 279,00
-28,1%
Przychody z tytułu prowizji 158 016,00 195 482,00
23,7%
55 175,00
-71,8%
34 150,00
-38,1%
Wynik na działalności bankowej -37 673,00 -46 992,00
---
92 433,00
---
156 736,00
69,6%
Zysk (strata) brutto -392 599,00 -405 345,00
---
-103 848,00
---
-33 847,00
---
Zysk (strata) netto -375 905,00 -379 355,00
---
-83 636,00
---
2 702,00
---
Amortyzacja 18 515,00 21 451,00
15,9%
29 604,00
38,0%
30 053,00
1,5%
Aktywa 23 708 094,00 23 873 348,00
0,7%
20 469 340,00
-14,3%
15 654 288,00
-23,5%
Kapitał własny 1 788 371,00 1 844 287,00
3,1%
111 114,00
-94,0%
160 633,00
44,6%
Współczynnik wypłacalności 0,00 0,00
---
0,00
---
0,86
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,81 22,81
0,0%
1,42
-93,8%
2,05
44,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -4,80 -4,80
---
-1,07
---
0,03
---