Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.05.31, godz. 14:35
kontakt
INFOSCAN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 507,00 236,00
-53,5%
35,00
-85,2%
26,00
-25,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -196,00 -155,00
---
-176,00
---
-345,00
---
Zysk (strata) brutto -201,00 -152,00
---
-229,00
---
-360,00
---
Zysk (strata) netto -201,00 -152,00
---
-229,00
---
-360,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
172,00
---
0,00
---
Aktywa 2 816,00 2 795,00
-0,7%
3 089,00
10,5%
3 289,00
6,5%
Kapitał własny 228,00 77,00
-66,2%
219,00
184,4%
561,00
156,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,02
-66,7%
0,04
181,2%
0,11
137,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,03
---
-0,05
---
-0,07
---