Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.25, godz. 21:23
kontakt
PEMANAGER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -63 427,00 1 460,00
---
519,00
-64,5%
Zysk (strata) brutto -64 904,00 39,00
---
-779,00
---
Zysk (strata) netto -63 585,00 117,00
---
-589,00
---
Amortyzacja 326,00 232,00
-28,8%
46,00
-80,2%
Aktywa 180 777,00 179 572,00
-0,7%
180 784,00
0,7%
Kapitał własny 62 727,00 60 806,00
-3,1%
61 264,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,32 17,76
-3,1%
17,89
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -18,57 0,03
---
-0,17
---