Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.05, godz. 08:45
kontakt
CFI
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 878,00 2 909,00
1,1%
4 177,00
43,6%
3 888,00
-6,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 700,00 1 296,00
-65,0%
2 308,00
78,1%
-115,00
---
Zysk (strata) brutto 1 483,00 2 228,00
50,2%
1 959,00
-12,1%
-2 059,00
---
Zysk (strata) netto 2 615,00 1 057,00
-59,6%
1 226,00
16,0%
-1 764,00
---
Amortyzacja 193,00 182,00
-5,7%
260,00
42,9%
195,00
-25,0%
Aktywa 884 384,00 890 738,00
0,7%
893 282,00
0,3%
921 464,00
3,2%
Kapitał własny 27 061,00 59 493,00
119,8%
877 386,00
1 374,8%
875 622,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,32
1,6%
0,32
0,6%
0,32
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,01
-80,0%
0,00
---
-0,00
---