Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 23:00
kontakt
CFI
Kwartalne skonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 50 571,00 39 821,00
-21,3%
24 879,00
-37,5%
36 940,00
48,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 41 797,00 3 844,00
-90,8%
22 992,00
498,1%
5 556,00
-75,8%
Zysk (strata) brutto 35 233,00 1 304,00
-96,3%
4 218,00
223,5%
11 104,00
163,3%
Zysk (strata) netto 21 051,00 1 074,00
-94,9%
382,00
-64,4%
7 257,00
1 799,7%
Amortyzacja 4 524,00 1 245,00
-72,5%
3 572,00
186,9%
-3 952,00
---
Aktywa 1 777 791,00 1 812 003,00
1,9%
1 801 479,00
-0,6%
1 842 278,00
2,3%
Kapitał własny 1 111 425,00 1 108 229,00
-0,3%
1 112 882,00
0,4%
1 120 149,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,40 0,40
-0,2%
0,40
0,5%
0,41
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
---
0,00
---
0,00
---