Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.26, godz. 19:50
kontakt
CFI
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 653,00 1 174,00
-29,0%
820,00
-30,2%
636,00
-22,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 056,00 306,00
-71,0%
-183,00
---
-347,00
---
Zysk (strata) brutto 2 352,00 23,00
-99,0%
-1 341,00
---
-1 020,00
---
Zysk (strata) netto 1 901,00 93,00
-95,1%
-1 105,00
---
-999,00
---
Amortyzacja 70,00 130,00
85,7%
109,00
-16,2%
86,00
-21,1%
Aktywa 885 239,00 891 257,00
0,7%
912 878,00
2,4%
926 303,00
1,5%
Kapitał własny 28 961,00 876 254,00
2 925,6%
876 281,00
0,0%
874 623,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,33 4,66
1 296,7%
0,32
-93,2%
0,32
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,00
---
0,00
---
0,00
---