Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.29, godz. 21:06
kontakt
CFI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 588,00 326,00
-87,4%
310,00
-4,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 255,00 -248,00
---
-99,00
---
Zysk (strata) brutto -297,00 -320,00
---
-700,00
---
Zysk (strata) netto -237,00 -320,00
---
-679,00
---
Amortyzacja 43,00 43,00
0,0%
43,00
0,0%
Aktywa 921 464,00 926 451,00
0,5%
926 303,00
-0,0%
Kapitał własny 875 622,00 875 302,00
-0,0%
874 623,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,32 0,32
0,0%
0,32
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---