Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.25, godz. 21:07
kontakt
NEXITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1,00 1,00
0,0%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 128,00 845,00
560,2%
-190,00
---
Zysk (strata) brutto 130,00 847,00
551,5%
-167,00
---
Zysk (strata) netto 131,00 833,00
535,9%
-170,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
9,00
---
Aktywa 441,00 1 061,00
140,6%
7 209,00
579,5%
Kapitał własny -1 227,00 -394,00
---
7 133,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,02
---
0,31
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,04
500,0%
-0,01
---