Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.22, godz. 05:40
kontakt
AIRWAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 148,00 37,00
-75,0%
-37,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -275,00 -196,00
---
-1 814,00
---
Zysk (strata) brutto -663,00 1 228,00
---
-3 385,00
---
Zysk (strata) netto -875,00 987,00
---
-2 945,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 41 894,00 50 636,00
20,9%
44 731,00
-11,7%
Kapitał własny 31 833,00 32 820,00
3,1%
29 876,00
-9,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,54 0,56
3,1%
0,51
-9,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,02
---
-0,05
---