Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.30, godz. 19:53
kontakt
SNIEZKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 98 313,00 117 437,00
19,5%
191 289,00
62,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -8 537,00 10 466,00
---
18 623,00
77,9%
Zysk (strata) brutto -4 347,00 10 299,00
---
56 005,00
443,8%
Zysk (strata) netto -3 918,00 7 501,00
---
51 541,00
587,1%
Amortyzacja 5 251,00 5 341,00
1,7%
5 886,00
10,2%
Aktywa 577 552,00 648 741,00
12,3%
709 890,00
9,4%
Kapitał własny 191 813,00 199 315,00
3,9%
217 900,00
9,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,20 15,80
3,9%
17,27
9,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,31 0,59
---
4,08
587,7%