Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.05.31, godz. 15:28
kontakt
REDAN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 35 788,00 38 115,00
6,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 828,00 -1 690,00
---
Zysk (strata) brutto -4 358,00 -1 697,00
---
Zysk (strata) netto -4 253,00 -1 901,00
---
Amortyzacja 674,00 674,00
0,0%
Aktywa 155 878,00 153 321,00
-1,6%
Kapitał własny 117 104,00 115 203,00
-1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,28 3,23
-1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,12 -0,05
---