Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 19:09
kontakt
UNIMOT
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 507 090,00 2 892 011,00
15,4%
3 281 838,00
13,5%
4 353 881,00
32,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 43 601,00 32 818,00
-24,7%
10 297,00
-68,6%
76 556,00
643,5%
Zysk (strata) brutto 40 752,00 27 454,00
-32,6%
-622,00
---
67 442,00
---
Zysk (strata) netto 32 257,00 22 348,00
-30,7%
-2 199,00
---
53 825,00
---
Amortyzacja 2 216,00 2 834,00
27,9%
3 274,00
15,5%
4 138,00
26,4%
Aktywa 556 697,00 572 273,00
2,8%
542 972,00
-5,1%
640 479,00
18,0%
Kapitał własny 88 683,00 205 917,00
132,2%
189 782,00
-7,8%
243 607,00
28,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,21 25,12
65,2%
23,15
-7,8%
29,72
28,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,53 2,73
-50,7%
-0,27
---
6,57
---