Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 17:39
kontakt
IMPERA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5,00 -204,00
---
-270,00
---
-275,00
---
Zysk (strata) brutto 2 949,00 565,00
-80,8%
621,00
9,9%
297,00
-52,2%
Zysk (strata) netto 2 949,00 565,00
-80,8%
621,00
9,9%
297,00
-52,2%
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
1,00
0,0%
1,00
0,0%
Aktywa 15 386,00 15 960,00
3,7%
16 542,00
3,6%
16 849,00
1,9%
Kapitał własny 14 934,00 15 499,00
3,8%
16 120,00
4,0%
16 417,00
1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,91 1,98
3,8%
2,06
4,0%
2,10
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,38 0,07
-80,9%
0,08
9,7%
0,04
-51,9%