Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 16:19
kontakt
EXCELLENC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12 772,00 10 620,00
-16,8%
11 229,00
5,7%
12 960,00
15,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 484,00 164,00
-66,1%
-272,00
---
383,00
---
Zysk (strata) brutto 634,00 22,00
-96,5%
-348,00
---
337,00
---
Zysk (strata) netto 679,00 25,00
-96,3%
-325,00
---
360,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 37 124,00 36 077,00
-2,8%
35 319,00
-2,1%
35 097,00
-0,6%
Kapitał własny 17 928,00 17 953,00
0,1%
17 628,00
-1,8%
17 988,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,11
0,0%
0,11
-1,8%
0,11
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
-0,00
---
0,00
---