Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.27, godz. 22:04
kontakt
TORPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 533 533,00 243 632,00
-54,3%
328 841,00
35,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 610,00 10 309,00
-11,2%
9 957,00
-3,4%
Zysk (strata) brutto 9 581,00 9 140,00
-4,6%
8 284,00
-9,4%
Zysk (strata) netto 7 083,00 7 254,00
2,4%
6 736,00
-7,1%
Amortyzacja 5 930,00 5 381,00
-9,3%
5 519,00
2,6%
Aktywa 1 258 194,00 1 021 108,00
-18,8%
1 027 129,00
0,6%
Kapitał własny 228 623,00 236 727,00
3,5%
221 784,00
-6,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,95 10,31
3,5%
9,66
-6,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,32
2,6%
0,29
-7,3%