Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.25, godz. 20:46
kontakt
SIMPLE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 14 697,00 9 821,00
-33,2%
9 856,00
0,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 410,00 1 284,00
-46,7%
763,00
-40,6%
Zysk (strata) brutto 2 404,00 1 258,00
-47,7%
715,00
-43,2%
Zysk (strata) netto 2 289,00 1 000,00
-56,3%
985,00
-1,5%
Amortyzacja 531,00 971,00
82,9%
1 006,00
3,6%
Aktywa 45 917,00 42 631,00
-7,2%
46 824,00
9,8%
Kapitał własny 23 215,00 24 215,00
4,3%
22 552,00
-6,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,82 5,03
4,3%
4,69
-6,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,48 0,21
-56,3%
0,20
-1,4%