Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.29, godz. 12:09
kontakt
BPX
Roczne skonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 28 477,00 26 480,00
-7,0%
46 825,00
76,8%
80 115,00
71,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 958,00 65,00
-93,2%
5 203,00
7 904,6%
15 422,00
196,4%
Zysk (strata) brutto 551,00 28,00
-94,9%
5 430,00
19 292,9%
14 655,00
169,9%
Zysk (strata) netto 551,00 -103,00
---
4 214,00
---
11 943,00
183,4%
Amortyzacja 1 007,00 979,00
-2,8%
0,00
---
0,00
---
Aktywa 25 845,00 25 203,00
-2,5%
33 720,00
33,8%
53 204,00
57,8%
Kapitał własny 19 878,00 19 710,00
-0,8%
23 999,00
21,8%
35 964,00
49,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,96 0,95
-0,8%
1,15
21,9%
1,73
49,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,00
---
0,20
---
0,57
182,8%