Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.01, godz. 07:05
kontakt
BPX
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 26 249,00 24 551,00
-6,5%
41 799,00
70,3%
74 721,00
78,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 529,00 110,00
-79,2%
4 440,00
3 936,4%
15 380,00
246,4%
Zysk (strata) brutto 128,00 73,00
-43,0%
4 668,00
6 294,5%
14 615,00
213,1%
Zysk (strata) netto 128,00 -58,00
---
3 452,00
---
11 904,00
244,8%
Amortyzacja 1 007,00 979,00
-2,8%
951,00
-2,9%
1 088,00
14,4%
Aktywa 26 251,00 25 692,00
-2,1%
32 503,00
26,5%
53 247,00
63,8%
Kapitał własny 20 357,00 20 299,00
-0,3%
23 751,00
17,0%
35 655,00
50,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,98 0,98
-0,2%
1,14
17,0%
1,71
50,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,00
---
0,17
---
0,57
244,6%