Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.04, godz. 03:15
kontakt
BPX
Półroczne skonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12 287,00 18 037,00
46,8%
36 364,00
101,6%
43 535,00
19,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 173,00 1 583,00
815,0%
6 724,00
324,8%
6 060,00
-9,9%
Zysk (strata) brutto 123,00 1 561,00
1 169,1%
5 791,00
271,0%
6 918,00
19,5%
Zysk (strata) netto 123,00 1 046,00
750,4%
4 927,00
371,0%
4 357,00
-11,6%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 24 579,00 27 425,00
11,6%
42 640,00
55,5%
61 140,00
43,4%
Kapitał własny 19 962,00 20 809,00
4,2%
28 931,00
39,0%
40 347,00
39,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,96 1,00
4,3%
1,39
39,1%
1,94
39,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,05
733,3%
0,24
374,0%
0,21
-11,8%