Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.04.04, godz. 01:26
kontakt
BPX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 14 927,00 17 827,00
19,4%
16 141,00
-9,5%
25 826,00
60,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 809,00 3 936,00
40,1%
1 775,00
-54,9%
6 860,00
286,5%
Zysk (strata) brutto 2 809,00 3 003,00
6,9%
1 813,00
-39,6%
6 990,00
285,5%
Zysk (strata) netto 2 331,00 2 617,00
12,3%
1 246,00
-52,4%
5 710,00
358,3%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
1 088,00
---
Aktywa 34 976,00 41 560,00
18,8%
41 878,00
0,8%
53 247,00
27,1%
Kapitał własny 26 082,00 28 699,00
10,0%
29 945,00
4,3%
35 655,00
19,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,25 1,38
10,0%
1,44
4,4%
1,71
19,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,13
12,5%
0,06
-52,4%
0,27
356,7%