Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.31, godz. 06:25
kontakt
MBANK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody z tytułu odsetek 1 120 546,00 1 184 805,00
5,7%
1 067 305,00
-9,9%
Przychody z tytułu prowizji 423 508,00 502 308,00
18,6%
499 632,00
-0,5%
Wynik na działalności bankowej 522 771,00 665 747,00
27,3%
625 581,00
-6,0%
Zysk (strata) brutto 269 279,00 138 709,00
-48,5%
204 527,00
47,5%
Zysk (strata) netto 106 440,00 91 584,00
-14,0%
82 808,00
-9,6%
Amortyzacja 90 026,00 86 358,00
-4,1%
105 842,00
22,6%
Aktywa 149 228 273,00 164 499 701,00
10,2%
174 380 077,00
6,0%
Kapitał własny 16 115 007,00 16 518 860,00
2,5%
16 725 212,00
1,2%
Współczynnik wypłacalności 22,84 22,62
-1,0%
22,34
-1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 380,53 390,07
2,5%
394,94
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,51 2,16
-13,9%
1,96
-9,6%