Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.25, godz. 21:31
kontakt
IMMOBILE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 292,00 1 917,00
556,5%
1 787,00
-6,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 424,00 -141,00
---
-1 750,00
---
Zysk (strata) brutto -1 405,00 -568,00
---
-506,00
---
Zysk (strata) netto -2 023,00 -385,00
---
-396,00
---
Amortyzacja 283,00 23,00
-91,9%
465,00
1 921,7%
Aktywa 254 564,00 260 265,00
2,2%
273 768,00
5,2%
Kapitał własny 160 215,00 159 830,00
-0,2%
157 015,00
-1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,13 2,12
-0,2%
2,08
-1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,00
---
-0,00
---