Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.25, godz. 15:13
kontakt
CPGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 985,00 -834,00
---
-710,00
---
Zysk (strata) brutto 278 512,00 37 834,00
-86,4%
-62 520,00
---
Zysk (strata) netto 269 828,00 29 993,00
-88,9%
-58 891,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 622 606,00 1 667 531,00
2,8%
1 204 391,00
-27,8%
Kapitał własny 1 245 159,00 1 275 152,00
2,4%
988 759,00
-22,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,49 11,77
2,4%
9,13
-22,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,49 0,28
-88,9%
-0,54
---