Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.04, godz. 09:08
kontakt
BALTICINV
Roczne skonsolidowane
 2016-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 146,00
Zysk (strata) brutto -14 782,00
Zysk (strata) netto -13 617,00
Amortyzacja 1 078,00
Aktywa 50 635,00
Kapitał własny 12 895,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,22
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,24