Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 23:46
kontakt
BALTICINV
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 91,00 -89,00
---
-3,00
---
-1,00
---
Zysk (strata) brutto 72,00 18 339,00
25 370,8%
23,00
-99,9%
25,00
8,7%
Zysk (strata) netto 183,00 18 359,00
9 932,2%
18,00
-99,9%
20,00
11,1%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 16 650,00 31 425,00
88,7%
23 262,00
-26,0%
23 285,00
0,1%
Kapitał własny 14 022,00 30 684,00
118,8%
17 719,00
-42,3%
17 749,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,53
118,9%
0,31
-42,1%
0,31
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,32
10 566,7%
0,00
---
0,00
---