Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.04.04, godz. 01:15
kontakt
BALTICINV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -16,00 14,00
---
-1,00
---
-9,00
---
Zysk (strata) brutto -5,00 28,00
---
12,00
-57,1%
4,00
-66,7%
Zysk (strata) netto -7,00 25,00
---
10,00
-60,0%
1,00
-90,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 29 874,00 23 262,00
-22,1%
23 275,00
0,1%
23 260,00
-0,1%
Kapitał własny 24 077,00 17 719,00
-26,4%
17 728,00
0,1%
17 730,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,42 0,31
-26,3%
0,31
0,0%
0,31
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---