Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.25, godz. 20:51
kontakt
MLPGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 236,00 2 202,00
-32,0%
2 251,00
2,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 094,00 45,00
---
-226,00
---
Zysk (strata) brutto -1 059,00 -1 968,00
---
14 133,00
---
Zysk (strata) netto -881,00 -1 579,00
---
13 484,00
---
Amortyzacja 190,00 130,00
-31,6%
116,00
-10,8%
Aktywa 469 752,00 624 216,00
32,9%
611 648,00
-2,0%
Kapitał własny 156 351,00 154 772,00
-1,0%
164 271,00
6,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,63 8,54
-1,0%
9,07
6,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,09
---
0,74
---