Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.25, godz. 21:29
kontakt
VIATRON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 6,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -57,00 -41,00
---
-53,00
---
Zysk (strata) brutto -58,00 -152,00
---
-24,00
---
Zysk (strata) netto -58,00 -152,00
---
-24,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
12,00
---
Aktywa 250,00 228,00
-8,8%
215,00
-5,7%
Kapitał własny -2 906,00 -3 058,00
---
-3 082,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -2,55 -2,68
---
-2,70
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,13
---
-0,02
---