Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.25, godz. 20:50
kontakt
WINVEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -164,00 -60,00
---
-285,00
---
Zysk (strata) brutto -497,00 15,00
---
327,00
2 080,0%
Zysk (strata) netto -497,00 15,00
---
327,00
2 080,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 6 197,00 6 293,00
1,5%
6 629,00
5,3%
Kapitał własny 2 266,00 2 298,00
1,4%
2 608,00
13,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,10
1,9%
0,12
13,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,00
---
0,02
1 400,0%