Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 17:17
kontakt
FASING
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 33 031,00 36 075,00
9,2%
27 429,00
-24,0%
19 501,00
-28,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 651,00 4 000,00
50,9%
3 547,00
-11,3%
-183,00
---
Zysk (strata) brutto -6 074,00 3 358,00
---
4 887,00
45,5%
-474,00
---
Zysk (strata) netto -6 607,00 2 866,00
---
4 268,00
48,9%
-474,00
---
Amortyzacja 2 082,00 2 122,00
1,9%
2 644,00
24,6%
2 354,00
-11,0%
Aktywa 222 082,00 229 482,00
3,3%
216 784,00
-5,5%
213 933,00
-1,3%
Kapitał własny 114 999,00 117 865,00
2,5%
122 133,00
3,6%
121 659,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 37,01 37,93
2,5%
39,31
3,6%
39,15
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,13 0,92
---
1,37
49,0%
-0,15
---