Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.26, godz. 07:54
kontakt
LGTRADE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 398,00 1 378,00
-1,4%
1 377,00
-0,1%
1 331,00
-3,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 126,00 26,00
-79,4%
28,00
7,7%
249,00
789,3%
Zysk (strata) brutto 132,00 2,00
-98,5%
2,00
0,0%
232,00
11 500,0%
Zysk (strata) netto 245,00 2,00
-99,2%
2,00
0,0%
232,00
11 500,0%
Amortyzacja 47,00 216,00
359,6%
216,00
0,0%
175,00
-19,0%
Aktywa 5 776,00 6 075,00
5,2%
6 106,00
0,5%
6 214,00
1,8%
Kapitał własny 2 687,00 2 690,00
0,1%
2 507,00
-6,8%
2 924,00
16,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,54 0,54
0,2%
0,54
0,0%
0,58
8,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,00
---
0,00
---
0,05
---