Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.27, godz. 21:05
kontakt
AFHOL
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 827,00 7 005,00
747,0%
17 521,00
150,1%
17 724,00
1,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 918,00 -350,00
---
5 304,00
---
-953,00
---
Zysk (strata) brutto 1 754,00 4 038,00
130,2%
15 966,00
295,4%
15 822,00
-0,9%
Zysk (strata) netto 1 754,00 4 185,00
138,6%
13 941,00
233,1%
14 224,00
2,0%
Amortyzacja 172,00 174,00
1,2%
358,00
105,7%
387,00
8,1%
Aktywa 35 610,00 92 936,00
161,0%
144 092,00
55,0%
235 878,00
63,7%
Kapitał własny 11 693,00 43 574,00
272,7%
57 515,00
32,0%
127 566,00
121,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,50 5,58
272,6%
7,37
32,0%
16,35
121,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,54
138,2%
1,79
233,4%
1,82
2,0%