Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.05, godz. 07:33
kontakt
AFHOL
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 598,00 6 735,00
321,5%
8 577,00
27,3%
4 162,00
-51,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -22,00 1 464,00
---
1 240,00
-15,3%
-3 026,00
---
Zysk (strata) brutto 226,00 214,00
-5,3%
10 125,00
4 631,3%
11 217,00
10,8%
Zysk (strata) netto 226,00 214,00
-5,3%
10 125,00
4 631,3%
11 217,00
10,8%
Amortyzacja 77,00 149,00
93,5%
208,00
39,6%
169,00
-18,8%
Aktywa 44 370,00 120 504,00
171,6%
177 970,00
47,7%
262 463,00
47,5%
Kapitał własny 11 920,00 43 787,00
267,3%
67 639,00
54,5%
138 782,00
105,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,53 5,61
267,3%
8,67
54,5%
15,35
77,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,03
-6,9%
1,30
4 707,4%
1,24
-4,5%