Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.05.31, godz. 14:19
kontakt
ASMGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 172,00 1 044,00
-10,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -618,00 -254,00
---
Zysk (strata) brutto 5 357,00 -1 120,00
---
Zysk (strata) netto 5 509,00 -968,00
---
Amortyzacja 147,00 127,00
-13,6%
Aktywa 120 681,00 121 625,00
0,8%
Kapitał własny 75 698,00 74 731,00
-1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,33 1,31
-1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 -0,02
---